Violette visioner

Violette Visioner er et mobilt kunstværk og events skabt af billedkunstner Jette Hye Jin Mortensen under projektet De Smukke og Grimme steder, som er en offentlig bestilling af de 6 kommuner i Kulturring Østjylland: Samsø Kommune,  Odder Kommune, Skanderborg Kommune, Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, der er gået sammen om fælles kulturtilbud.

Formålet med Violette Visioner er at demonstrere, at kultur er en af de væsentligste sammenhængskræfter i samfundet. Kulturen er vores fælles identitet. Når krigen er vundet, pengene er fordelt og politikerne har holdt deres taler, så er det billederne, musikken, sproget, maden og vores fælles rum, som gør livet værd at leve. Ingen farve eller fløj har eneret på kulturen.

Mange af os elsker både traditionerne og det nye, det blå og det røde. Det er sådan vores kultur bliver skabt, i bevægelsen imellem det kendte og det ukendte, det indadvendte og det udadvendte, dig og fællesskabet. Ingen kunstform er en øde ø, alle inspireres af hinanden - der ville ikke være musik uden lyrik eller design uden billedkunst osv. Derfor er der brug for et bredt, tværfagligt og levende kulturskaberliv, hvor også næste generation involveres. Kom og vær med!

 

Kunstværkets udformning

Kunstværket er en installation bestående af 6 ringe i stål med et progressivt størrelsesforløb, inspireret af fibonacitallene, med flytbare, håndfarvede trådgardiner. Som ringe, der spreder sig i vandet, vokser installationen på sin rejse igennem Kulturringen og bliver tilføjet nye værker og performances skabt i fællesskab med borgerne.

Farverne og cirklernes størrelser er en fortløbende meditation over sociale rum og relationer, hvor man bevæger sig fra en individuel tilstand i midten til fællesskabet i den yderste cirkel, balanceret og reflekteret med udvalgte farvebølger. Midten svarer til størrelsen på et middagsselskab og er tonet i orange, som fremmer appetit og tale. 

Så kommer vi over i samfundet, hvor man ikke kender alle, men stadig har interaktion og skal fungere sammen. Her har borgerne i Odder syet, broderet og trykt fælles flag med visioner for deres samfund, skabt ved fælles brainstorm og workshop.

Til sidst kommer alle projekterne sammen i et fælles kulturelt statement og en violet farve i ca. 380 nanometer i sekundet, som forbinder os til en spirituel påvirkning, krone chakraet, og forvandlingen fra individualitet over i det kollektivt bevægelige fællesskab, som rækker ud over den enkeltes liv og handlinger og ind i en tidløs sfære. 

Formen kan udbygges i det uendelige og afspejler et epicenter, hvor vi som enkeltpersoner og gruppe kan skabe både små rum og store udtryk, som en vibration i spændet imellem det at være én og flere sammen.

Fotograf: Asbjørn Sand

Fotograf: Asbjørn Sand


Produktion:
Kunstværk, program og koncept: Jette Hye Jin Mortensen
Kunstnerisk Assistent: Marie Lange
Hjemmeside: Ditte Gantriis
Fotograf: Asbjørn Sand
3D grafik: Sonja Rendtorff Akulinin
Stålkonstruktion: Smededesign
Opsætning: Stagehands
Tovholder: Peter Studstrup
Samsø Kommune: Morten Herlev, Mette Løkke
Odder Kommune: Jon Bahl, Malene Lykke Scharling
Norddjurs Kommune: Krista Andreasen, Maria Work Nygård
Syddjurs Kommune: Lise Grankvist Larsen
Skanderborg Kommune: Trine Jørgensen
Favrskov Kommune: Peter Studstrup                                                                                                                                              

 

Flere projekter af Jette hye Jin Mortensen kan ses på dette link

 

 

 

Download gratis katalog på dette link.